2021 Yılına Harçlar Tarifesi

Karar Tarihi: 05 Ocak 2021 00:00
Karar No: 01

KARAR

       
    Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince 05.01.2021 Salı günü saat: 10.00 da aşağıdaki gündem maddesini görüşmek üzere Meclis Başkanı Kemal ŞENGÜL  ’ ün Başkanlığında meclis toplantı salonunda yukarıda adı geçen üyelerin katılımı ile olağan toplandı.

    Gündemin birinci maddesinde yer alan 2021 mali yılına ait Harçlar tarifelerinin tespiti için yapılan görüşmeler neticesinde; Başkanlıkça harçlarla ilgili tarifeler meclis üyelerinin huzuruna okundu. 5393 sayılı Belediye Kanunun 59.maddesinin (i) fıkrası ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 15. maddesindeki maktu vergiler ile 21. Maddesinde 3 nolu bendindeki maktu vergiler 56-60-65-74-77-78 ve 6.maddesinde yer alan harçlarla ilgili tarife yine aynı kanunun 97. maddesinde konu edilen tarifelerin ile Ek madde 1-6 maddesi ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunun gereğince aşağıda sunulan harçlarla ilgili tarifenin aynen kabulüne ve 2021 mali yılının başlangıç tarihi itibariyle yürürlüğe konulmasına Belediye meclisince oy birliği ile karar verildi. 
2021 MALİ YILI HARÇLAR TARİFESİ
1. İşgalliye Harcı    

a- Yol -Meydan –Pazar vb. yerlerin işgaliye (M/Gün)     :10,00 TL

b- Pazar yerindeki at arabacı satıcılardan günlük     : 10,00 TL.

c- Pazar yerindeki otomobil satıcılardan beher saat için    : 3,00 TL.

d- Pazar yerindeki kamyonetli satıcılardan beher saat için     : 4,50 TL.

2- Tatil günleri çalışma ruhsat harcı (yıllık) (KDV Dâhil)    
     a- Bakkal-Kahvehane ve Büfeler    :130,00 TL.

     b- Değirmen    : 750,00TL. 

     c- Akaryakıt İstasyonu    : 1.500,00TL. 

     d- Maden İşletmesi    : 3.000,00TL. 

3- Minibüs hattı çalışma izin belgesi (Yıllık KDV Dâhil)     :300,00 TL
    a- Çalışma Güzergahı belgesine ait harç    :120,00 TL
    b-  Zaman tarifesi belgesine ait hariç    :120,00 TL

4- İMAR UYGULAMASI İLE İLGİLİ HARÇLAR (KDV DAHİL)

A- İlk Parselasyon harcı ( beher metrekare için)     : 0,15 KRŞ

b- İfraz ve Tevhit harcı ( beher metrekare için )     : 0,15KRŞ

c- İmar Durum Harcı     : 50,00 TL 

d- Plan ve Proje tasdik harcı ( beher İnşaat metrekare için)     : 0,35 KRŞ

e- Keşif Harcı    : 50,00 TL 

f- Aplikasyon Harcı    : 60,00 TL 

g- Zemin açma izin ve toprak hafriyat harcı (beher metreküp): 0,75 KRŞ 

h- Temel Vizesi harcı ( beher inşaat metrekaresi için)    : 2,75TL 

5- BİNA İNŞAAT HARCI ( KONUTLARDA 1M2 KDV DAHİL)

a-  100 m2 ye kadar olan inşaatlar     : 1,00 TL 

b- 101- 120 m2 arası inşaatlar    : 2,00 TL 

c- 121- 150 m2 arası İnşaatlar     :  3,50 TL 

d- 151- 200 m2 arası inşaatlar     :  4,00TL 

6- AHŞAP VE YIĞMA YAPILAR ( KDV.DAHİL)    

a- 100 m2 kadar olan İnşaatlar    : 1,00 TL 

b- 101–120 m2 arası İnşaatlar    : 2,00 TL 

c- 121–150 m2 arası İnşaatlar     : 3,00 TL 

7- İŞYERİ İNŞAAT HARCI ( KDV DAHİL )     

Beton –Kargır ve Yarı Kargır (1 m2) Faaliyetine Bakılmaksızın 

a- 25 m2 olanlar için    : 3,75 TL 
b- 26 m2 ile 50 m2 arası olanlar    : 5,75 TL 

c- 51m2 ile 100 m2 arası olanlar     : 7,65 TL
 
d- 100 m2 den yukarı olanlardan     : 11,50 TL

Ahşap ve Yığma olanlar.

a- 25 m2 kadar olanlar için     : 2,31 TL

b- 25 ile 50 m2 arası olanlar     : 3,35 TL

c- 50 ile 100 m2 arası olanlar     : 4,58 TL

8- YAPI KULLANMA İZİN HARCI ( KDV.DAHİL)    

a- Konut inşaatların beher inşaat m2    : 3,30 TL

b- İşyeri inşaatların beher inşaat m2    : 4,48 TL

c- İnşaat ruhsatı verilirken basılı evrak harcı    : 5,78 TL

d- Belediye ye ait çöp bidonunu kullanma     : 60,00 TL 

9- İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI (KDV DAHİL)    
a- Açılan işyerinin beher m2 (faaliyetine bakılmaksızın)    : 1,20 TL

b- Muayene ruhsat ve rapor harcı     : 9,12 TL

c- Sağlık Belgesi harcı    :3,74 TL 

10- İLAN VE REKLAM HARCI ( KDV DAHİL)    

a- Işıklı levhalar ( m2/yıl)     : 50,00 TL

b- Işıksız levhalar ( m2/yıl)     : 30,00 TL 

c- Motorlu Taşıtlar üzerinde reklam (m2/yıl)    : 50,00 TL 

d- Pankartlar ( m2/hafta)     : 15,00 TL 

e- Afişler    :  3,00 TL 

f- El İlanı, broşür, Takvim vb.    :  10,00 TL 

11- ANOSLAR ( KDV DAHİL)     
a- Devlet Daireleri, Kitler ve Tüzel kişiler (Kelime başı)    : 0,90 KRŞ

b- Bankalar (Kelime başı)    : 4,00 TL

c- Özel Şahıslar (Kelime başı)    :1,25 KRŞ

12- CEZALAR (KDV. DAHİL )     
a- Kaçak su nedeniyle su kesme bağlama ücreti    : 115,00 TL

b- Kaçak su kullanma    : 400,00 TL

c- Habersiz sayaç sökme, takma ve değiştirme    : 280,00 TL 

d- Su Kesme nedeniyle vanaya konulan mühür koparma    : 280,00TL

e- Sayaç müdürünü koparma     : 190,00TL 

f- Saman Yüklü araçların çevreyi kirletmeleri     : 280,00 TL

g- Gübre yüklü araçların çevreyi kirletmeleri     : 120,00 TL

h- Belde içerisine kaçak hafriyat dökme     : 160,00 TL 

ı- Devlet malına zarar vermek (trafik levhaları vb.)    : 280,00 TL

13. TRAFİK CEZALARI ( KDV DAHİL )     
Minibüs ruhsat tescil belgesi ve plakalarının süresi içinde almamak:120,00 TL 

Süresi içinde ruhsat vizesi yaptırmamak    : 118,00 TL 

Güzergâh dışında minibüs çalıştırmak    : 295,00 TL

Durak Harici yolcu indirme ve bindirme     : 253,00 TL

İstiap haddini aşma    : 42,00 TL

Trafik levhalarına zarar verme     :  86,00 TL

Hat değişikliğini bildirmemek    : 206,00 TL

Hat numarası almadan belde içerisinde çalışma    : 295,00 TL

Hat numarası almadan Belediye ye ait duraklardan 
Yolcu indirme ve bindirme     : 295,00 TL 
 

YENİ VİDEOLAR

T.C. Mollaköy Belediyesi

Mollaköy Belediyesi'ne ait kurumsal sayfaların, haber, duyuru, fotoğraf, video, proje ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

T.C. Mollaköy Belediyesi

Mollaköy Beldesi Cumhuriyet Mah. Munzur Caddesi No:21
/ Erzincan

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.