Ek Bütçenin Yapılması Hk.

Karar Tarihi: 22 Mart 2021 09:40
Karar No: 05

KARAR
   
    Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince 22.03.2021 Salı günü saat: 10.00 da aşağıdaki gündem maddesini görüşmek üzere Meclis Başkanı Kemal ŞENGÜL  ’ ün Başkanlığında meclis toplantı salonunda yukarıda adı geçen üyelerin katılımı ile olağanüstü toplandı.
    Gündemin birinci maddesi olan ek bütçe tahsisinin görüşmesi neticesinde; Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Başkanlık Makamı tarafından Meclisimize havale edilen 2021 yılı bütçesi içerisinde yapmayı planladığı harcamalarla ilgili aşağıdaki tabloda detayı yazılı kalemlerde 2021 yılı gider bütçesinde konulan ödeneğin yeterli bulunmadığı tespit edilmiştir. Mali İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 37.maddesi gereğince ek ödenek için (I) sayılı cetvelde ön görülen toplam 1.500.000,00 TL. ödeneğin bütçeye eklenmesine, yine aşağıda (II) sayılı cetvelde ihtiyaç duyulan gelir bütçesine eklenmek üzere 1.500.000,00 TL ödeneğine ilave edilmesi uygun görülmüştür.
I SAYILI CETVEL (GİDER)
BİRİM 
GİDER 
EK BÜTÇE ÖDENEĞİ

Kodu
Hesap Kodu
Açıklama
Ödenek Tutarı (TL)
15
06.05.07.01
Hizmet Binası 
1.500.000,00


TOPLAM
1.500.000,00
II SAYILI CETVEL (GELİR)
BİRİM 
GELİR
EK BÜTÇE ÖDENEĞİ

Kodu
Hesap Kodu
Açıklama
Gelir Tutarı (TL)
12
06.01.05.01
Arsa Satış Geliri  
1.500.000,00


TOPLAM
1.500.000,00

2021 yılı bütçesine, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 37. Maddesi hükümlerine göre ek ödenek olarak verilmesine, Erkan ESEN ile Rıza Hasret ASLAN' ın red oyuna karşılık Belediye meclisince oy çokluğu ile karar verildi.

Kemal ŞENGÜL             Gökhan EREN                Okan ARAS
Belediye Başkanı             Kâtip Üye                Kâtip Üye

YENİ VİDEOLAR

T.C. Mollaköy Belediyesi

Mollaköy Belediyesi'ne ait kurumsal sayfaların, haber, duyuru, fotoğraf, video, proje ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

T.C. Mollaköy Belediyesi

Mollaköy Beldesi Cumhuriyet Mah. Munzur Caddesi No:21
/ Erzincan

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.